Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-05-16

Utbyggnadsprojekt och protokoll årsstämma

Vårt utbyggnads- och förtätningsprojekt rullar vidare. Områdesansvariga har haft ett par möten ang preliminära sträckningar och är nu som bäst igång med att kontakta markägare och skriva markägaravtal. Entreprenören upphandlades i början av april och valet föll på samma som båda våra föreningar, Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredband, använde förra gången det begav sig – Schaktteknik i Tidaholm. Det känns bra, inte bara för att de hade det bästa priset, utan även för att de känner oss och våra nuvarande nät väl. Projekteringen sker i en arbetsgrupp med styrelsemedlemmar från båda föreningarna, nya och gamla områdesansvariga samt representanter för Schaktteknik. Planen är att projekteringen skall vara klar till sommaren så att arbetet med det utbyggda nätet kan starta i höst. (På hemsidan kan du läsa om vem som är kontaktperson i ditt område).


Områdesansvariga samlade för en första genomgång av kartmaterial den 30 mars.

FLER ANSLUTNINGAR ÄR OK!
Observera att det fortfarande går bra att hoppa på tåget – såväl nya anslutningar i utbyggnadsområdena som förtätningar inom våra nuvarande föreningar. Du som har grannar eller bekanta som hittills inte haft intresse att ansluta sig, ska givetvis inte missa möjligheten att påminna om att de kan komma med i fibernätet. I projektet ges 40% statligt stöd och slutkostnaden uppskattas till ca 25 000 kr. Även om man kan känna sig "tjatig" så finns det anledning att påminna. Vi har några exempel på intressenter som så sent som i februari avstod från intresseanmälan men som nu mognat i sitt ställningstagande och hört av sig igen. Om bara ett par veckor stänger Telia ned telefonnätet i stora delar av vårt verksamhetsområde, vilket man kan förmoda leder till ett antal nya förfrågningar. 

ÅRSSTÄMMA
Fiber Östra Falbygdens årsstämma hölls i Näs den 20 april. Justerat protokoll och samtliga handlingar finns nu publicerade på hemsidan. I samband med årsmötet avtackades Per Sandahl för sina fem år i styrelsen. I hans ställe invaldes Britt-Marie Sandahl (Ormaslätten), som därmed välkomnades som ny styrelseledamot.


Per Sandahl avtackas efter fem år i styrelsen för Fiber Östra falbygden av ordförande Christer Eliasson.