Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-10-11

Koppla om telefonidosan senast 18/10

Information till medlemmar i ursprungliga verksamhetsområdet.

På onsdag i nästa vecka kommer Riksnet att lägga om telefonin. Om du har telefonidosan kopplad till port 4 på din mediakonverter, behöver du flytta kabeln till port 1, 2 eller 3. 

Glöm inte att starta om utrustningen efter du flyttat kabeln. Du behöver inte vänta till nästa vecka. Du kan koppla om redan nu.

Läs bifogad pdf så får du information om bakgrund och instruktioner