Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-12-04

Status Yllestad 2017-12-01


Kartan ovan visar med vita linjer de grävsträckor som per 2017-12-01 har tillryggalagts i projektet. Kartan visar Yllestad by och delar av Badene (Badene till största delen färdiggrävt). Grävlaget befinner sig nu i området Yllestad by, i trankten kring Yllestad Kyrka.

Ett förtydligande: På kartan markeras fastigheter som ansluts med en grön kartnål. Röda nålar är fastigheter som inte ansluts i nuläget. Ovan presenterad karta där färdiggrävda sträckor har markerats är inte den senast uppdaterade. Ett antal kartnålar i trakten kring Korsgården, Yllestad by, har senare markerats gröna efter sent inlämnade anslutningsavtal.