Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-01-20

Utbyggnadsprojektet - status 2018-01-19, Yllestad

Så kommer här årets första statusuppdatering gällande läget i vårt utbyggnadsprojekt. Grävgänget är nu i det närmaste klara med både Badene och Yllestad by/Ryttaren. Sedan starten 2017-10-09 har vi i projektet tillryggalagt drygt 14 400 m.

För att i någon mån ge en uppfattning om hittills genomförd del av projektet, bifogas nedan ett par kartbilder. De vitmarkerade linjerna visar färdiggrävda sträckor. Härligt att se alla dessa vita linjer som fyller våra kartor! En eloge till våra duktiga killar i grävlaget - från entreprenören Schaktteknik - Gotthard, Jacob och Torgny,  och inte minst, till föreningens områdesansvariga - för Badene Morgan Brattberg och för Yllestad by/Ryttaren Mikael Jonsson. Bra jobbat allihop!

På något ställe förekommer alltjämt rödmarkerad sträckning. Denna har tillfälligt fått hoppas över och grävs vid ett senre tillfälle. Dessutom återstår på några ställen tryckningar under väg alt. stenmur.

På nedre bilden (den mindre) finns en lilafärgad linje. Den visar befintlig tomslang som föreningen har tagit över av FEAB, dvs.här krävs inte någon grävning. FEABs slang går under järnvägen fram till Nilsahemmet (nr 766 på nedre kartan). Grävningen fortsätter sedan söder ut mot Vistorp.


                                                    Badene och Yllestad by samt del av Ryttaren           


                 Övrig del av område Ryttaren