Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-02-09

Utbyggnadsprojektet - status 2018-02-09, Åsarp

I förra uppdateringen 2018-01-19 hade grävlaget färdigställt grävningen i stort sett över hela områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren - dvs. norr om järnvägen. Näst på tur stod område söder om järnvägen - Yllestad/Ormaslätten. Med anledning av tjäle i våra grusvägar (ca 25 cm), beslutades dock att område Yllestad/Ormaslätten lämpar sig bättre att gräva när tjälen har gått ur marken. Detta eftersom det där i långa stycken är fråga om grävning i alternativt utmed grusvägar.

I stället flyttade grävlaget till område Åsarp fr.o.m. v 4/18, nu för grävning över åkermark, som lämpar sig bättre under vinterförhållanden. Flytten av maskin till Åsarp gör därför arbetet mera kostnadseffektivt just nu.

I nedanstående kartbild framgår vilka sträckor som har grävts färdigt i område Åsarp till dags dato 2018-02-09. Fastigheterna Å 64-65 är Frugården Åsarp, Å 66 är Kippan Åsarp och Å 67 är Skägga Åsarp. Den vita linjen på kartan visar grävd sträcka.