Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-02-16

Utbyggnadsprojektet - status 2018-02-16, Vistorp

2018-01-23 anslöt ytterligare grävlag/maskin i projektet som nu, vid sidan av grävning i Åsarp, också har startat upp grävningen för Vistorpsområdet. Uppstarten skedde vid Stränggården (330), bredvid Vistorps Kyrka. Nedanstående kartbild visar även att sammankoppling nu också finns med föregående område, Yllestad by/Ryttaren (norra sidan av järnvägen), vid den tomslang som föreningen har övertagit från FEAB och som sträcker sig från norra sidan av järnvägen till Nilsahemmet, söder om järnvägen  (nr 766 på kartan).

Total grävsträcka i projektet 2018-02-01 är ca 22 000 meter.

De vita linjerna på kartan nedan visar färdiggrävd sträcka i område Vistorp.