Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-02-22

Utbyggnadsprojektet - status 2018-02-22, Vistorp och Åsarp

Trots mycket snö och en del tjäle som till någon del hindrar arbetet, tuffar vi på i projketet med grävning i områdena Vistorp och Åsarp. Parallellt med det finns också maskin/grävlag som arbetar med att färdigställa delar av områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren, som tidigare av olika skäl har behövt hoppas över.

Nedanstående kartbilder visar status för de båda områdena Vistorp och Åsarp per 2018-02-22. De vita linjerna på kartan visar grävd sträcka.
 
                                         Del av område Vistorp 2018-02-22
                              
                                     Del av område Åsarp 2018-02-22