Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-02

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt fastställd fusionsplan för sammanslagning FÖF/BBB

Båda dokumenten nås under inloggningen i spalten till vänster.

Årsredovisningen presenteras under rubriken "Årsstämmor/Årsredovisningar"
Fusionsplanen presenteras under rubriken "Sammanslagning FÖF/BBB"