Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-02

Utbyggnadsprojektet - status 2018-03-02, Vistorp, Åsarp, Trädet

I denna veckas statusuppdatering av läget i utbyggnadsprojektet hälsar vi område Trädet välkomna . Med andra ord har vi nu även startat upp den del i projektet som vi benämner etapp 3. Bra jobbat av killarna i våra grävlag trots mycket snö och på sina ställen besvärlig tjäle.

Eftersom grävningen nu är i gång parallellt på tre områden - Vistorp, Åsarp och Trädet, presenteras tre kartbilder. Den vita markeringen visar grävd sträcka. Detaljbeskrivning för respektive område finns under kartbilden.


Del av område Vistorp. Grävning har skett från Bosgården (313) mot Stommen (322 o 337) och vidare mot Skattegården (328).


Del av område Åsarp. Grävning har färdigställts väster om skåp nr 140, varefter maskinen och grävlaget, enligt föreningens önskemål, flyttades till område Trädet (se kartan nedan).


Del av område Trädet. Grävning har skett från skåp 161 mot Skede (508) och halvvägs mot Sverkilstorp (521).