Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-12

Utbyggnadsprojektet - status 2018-03-12, Trädet

Sedan föregående statusuppdatering har huvudsakligen grävinsatserna ägt rum i område Trädet. Hela sträckan mellan skåpen 160/161 är nu färdig samt sträckan från skåp 160 mot Sverkilstorp, Ryninga (511, 518 och 521) och sträckan från skåp 163 mot Tummarp (524). Dessutom mellan skåp 160/153 och norrut mellan skåpen 151/152. Sträckan mellan skåpen 152/153 har fått hoppas över och grävs vid ett senare tillfälle.

Vita linjer på kartan markerar färdiggrävd sträcka.
 
                                          Del av området Trädet 2018-03-12