Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-23

Utbyggnadsprojektet - status 2018-03-22, Trädet

Två maskiner tuffar på i Trädet - stundtals lite svettigt för områdesansvarige Stig F med medhjälpare och för vårt grävlag med Gotthard i spetsen! Över lag har allt fungerat bra, detta trots snö och tjäle som fortfarande ställer till det för gänget. Måtte våren vara i antågande på riktigt snart! Problem som uppstått har dock kunnat lösas på ett bra sätt. Sedan grävstart i oktober 2017 har vi per 2018-03-01 tillryggalagt ca 30 000 meter. Bra jobbat allihop!

På bifogade karta ser vi den vita markeringen som visar färdig grävsträcka. Sedan förra statusuppdateringen har grävning skett strax före fastighet 527 via skåp 164 mot fastighet 536, Kölaby Tostarp. Vidare mellan skåpen 165/166. fastighet 552 Kölaby Danstorp mot fastighet 534 Borred. Grävning har även skett österut förbi fastigheterna 544/566, båda med beteckningen Borred.
 
                                        Del av område Trädet per 2018-03-22