Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-24

Fiber i Kättilstorps tätort?

Den gångna veckan har arbete inletts i syfte att erbjuda fastigheter i Kättilstorps tätort att bli medlemmar och delägare i vår fiberförening. Om det blir ett tillräckligt stort antal medlemsansökningar (minimum ca 60 st) kommer de att inlemmas i pågående utbyggnadsprojekt, med samma villkor och med samma beräknade driftsättning under senare delen av 2018, med kalenderårsskiftet som bortre tidsgräns.

I torsdags kväll, 2018-03-22, hölls ett informationsmöte i Bygdegården i Kättilstorp för fastighetsägarna inom Kättilstorps tätort. Den som är intresserad kan läsa en sammanfattning av kvällens information. Den finns också presenterad på hemsidan i spalten till vänster under rubriken "Kättilstorp?".

Berörda fastigheter har tid på sig t.o.m. påskhelgen att lämna in medlemsansökan/avtal till fiberföreningen. Det har utsetts två områdesansvariga som för föreningens räkning tar emot ansökan/avtal och svarar på frågor. Deras kontaktuppgifter framgår av bifogade sammanfattning från kvällens möte.