Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-04-04

Utbyggnadsprojektet - status 2018-04-03, Åsarp, Trädet

Sedan förra statusuppdateringen i utbyggnadsprojektet (2018-03-22) har våra grävlag alternerat mellan områdena Åsarp och Trädet. 

I Åsarp har västra delen körts klart, från skåp 142 söderut mot skåp 150, dvs. fortsatt grävning över gränsen till Trädet. 

I Trädet har kompletterande grävning skett och fortsättning sker nu söderut för att sedan gå in i område Humla. I kartbilden över Trädet nedan kan kompletteras med att grävlinjen i övre högra kanten fortsätter norrut över gränsen mot Åsarp (se även kommentaren Åsarp ovan).

Viss verksamhet har under perioden också förekommit i område Vistorp.

Den vita linjen på kartbilderna nedan visar grävd sträcka.
 
                                                Del av område Åsarp per 2018-04-03
 
                                           Del av område Trädet per 2018-04-03