Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-04-28

Utbyggnadsprojektet - status 2018-04-26, Humla m.m.

Veckan har, för område Humla,  ägnats åt att gräva färdigt väster om 46an. Här återstår nu den del som ligger öster om 46an - ca 7 km. Större delen av den sträckningen går i/utmed vägar. Se kartbild nedan.

För områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren har en servicemaskin varit i drift och områdena nu klara. Sammankopplingen med Vistorp klar från Ryttaren under järnvägen söderut mot Nilsahemmet.

För område Trädet väntar nu två planerade återstående veckor och för område Åsarp kommer grävning att ske från noden (Öjelunda) och nordost mot Valunda.

Vita linjer på kartan visar grävda sträckor.
 
                                           Område Humla per 2018-04-26
Klicka här för större bild.