Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-05-10

Årsstämma 28 maj kl. 19.00 i Näs Bygdegård

Välkomna på årets föreningsstämma - den 28/5 kl. 19.00 i Näs Bygdegård.
Läs mer i nyhetsbrev utskickat 2018-05-10.

Handlingar (som listas i slutet av nyhetsbrevet) till stämman nås i vänstra spalten under inloggningen, rubriken Årsstämmor/Årsredovisningar.

För i år är ordinarie stämmodokument utökade med dokument som utgör underlag för beslut om fusion mellan Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening (FÖF) och Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening (BBB).