Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-05

Nu plöjs det i Skörstorp!

Härligt, till slut är vi igång på allvar. Igår testplöjdes en sträcka i Skörstorp och idag läggs fiberslangen ned från Storegården och Vassbacka mot Mularpsvägen. Göte Gustavsson och Yngve Johansson är sockenombud och hjälper till så att inga missförstånd uppstår kring stakning och anläggningar såsom täckdiken mm. Gösta Johansson är också med och kontrollerar."Förplöjning" utan slang mellan Nätered och Mularpsvägen.Om inga stora stenar har påträffats blir det inte några stora sår av plöjfåran.  Nedläggning av slang i förplöjd fåra.Mellan Storegården och Vassbacka.Förplöjning mellan Pilagården och Pilakvarn.