Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-05-15

Utbyggnadsprojektet - status 2018-05-15

Denna gång en statusuppdatering på ett något annorlunda sätt än vanligt.

 

Generellt kan vi konstatera att projektet hittills rullat på enligt plan. Vi närmar oss slutet och det gäller att såväl grävning som blåsning och svetsning nu flyter på effektivt framöver.

 

Ett par saker har inte blivit som vi hoppats. För det första har Skanova visat sig helt oflexibla i sin prissättning kring stamfibern mellan Vistorp och Kättilstorp. Vi hade hoppats kunna köpa loss denna, men det visade sig bli en fullständigt orimlig affär för föreningen, med följd att vi nu måste gräva en fyra kilometer lång sträcka där det redan ligger en tomslang. Detta arbete ingick inte i den ursprungliga planen. För det andra har vi inte fått tillgång till så många maskiner och grävlag som vi hoppades på från början. Entreprenören har inte signalerat några förseningar pga. av det, men vår bedömning är ändå att säkerhetsmarginalerna i tidsplanen givetvis krymper pga. båda dessa orsaker.

 

Vi är också t ex mycket väl medvetna om att samtliga förtätningar i både FÖF och BBB stått redo länge och väntar på att bli anslutna. Eftersom de maskiner vi haft till förfogande varit tvungna att driva projektet framåt, har förtätningarna helt enkelt inte kunnat prioriteras. Det är dock glädjande att de nu är inplanerade och ett grävlag/maskin är utsett.

 

Nu en kort information per område i projektet:


Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren
Dessa områden är helt klara och blåsning av kundfiber inleddes 2015-05-09.

Yllestad/Ormaslätten
Grävning påbörjas enligt plan vecka 21 och pågår ca 2 veckor. Undantaget den del av området som ligger utmed vägen mellan Yllestad/Vistorp som grävs något senare.

Vägen mellan Yllestad/Vistorp
Grävning i föreningens regi eftersom övertagande av Telia/Skanovas befintliga fiberkabel inte blev verklighet. Dessa ca 4 km beräknas ta ca 20 arbetsdagar i anspråk.

Vistorp
Grävning är påbörjad och enligt plan återstår ca 25 arbetsdagar.

Åsarp
Grävning påbörjad och enligt plan återstår ca 40 arbetsdagar.

Trädet/Humla
Trädet i huvudsak färdigt och för område Humla återstår delar av sträckningen öster om riksväg 46.
Enligt plan återstår ca 20 arbetsdagar.

Fivlered
Grävningen ännu inte påbörjad.

Förtätningar inom FÖF och BBB ursprungliga nät
Enligt nuvarande plan skall förtätningsgrävningen påbörjas v 23.

Kättilstorp tätort
För samhället har projektering påbörjats.