Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-06-02

Utbyggnadsprojektet - status 2018-06-01

SÅ KOM DE DÅ ÄNTLIGEN - våra hjältar i fiberdjungeln - till område Yllestad/Ormaslätten. Skribentens hemvist - så det känns extra kul att få berätta! Så hett efterlängtade! Två glada, härliga killar, Jakob och Lars, Schakttekniks grävlag nr 2, anlände med sin maskin på förmiddagen 2018-05-24. Uppgiften var att färdigställa kanalisationen "inom" område Ormaslätten, dvs. del av området (5 fastigheter). Område Yllestad/Ormaslätten omfattar också 4 fastigheter utmed vägen Kättilstorp/Vistorp, men den delen grävs något senare. Killarna var klara med sin uppgift torsdag förmiddag 2018-05-31, och drog vidare söder ut till korsningen med vägen mot Vartofta (skåp 123 längst ned på första kartan nedan), där de båda sista fastigheterna på område Ormaslätten, Björkbacken (316) och Enebacken (317) också fick sina anslutningar klara. Resan går nu vidare västerut, nu inom område Vistorp, för senare sammankoppling med område Åsarp.

STORT TACK BÅDA TVÅ FÖR ETT FANTASTISKT UTFÖRT JOBB OCH TREVLIG SAMVARO!

Område Humla nu färdigt också öster om väg 46. Återstår möjligen efterarbete i form av tryckningar etc. Fortsättning framåt gäller nu färdigställande av områdena Vistorp och Åsarp.

Projektering av Kättilstorps tätort går vidare. 2018-05-29 hölls ett stormöte med tomtägare i tätorten, som kommer att upplåta möjlighet för grävning genom trädgårdar för kanalisationen av stamfibern genom samhället. Detta effektiviserar och sparar mycket tid och pengar jämfört med om vi skulle tvingas gräva i gator.

Nedan kartbilder från områdena Yllestad/Ormaslätten och Humla. De vita linjerna på kartan visar färdiggrävd sträcka.


Område Yllestad/Ormaslätten. Sträckan från skåp 123 och norrut mot järnvägen (grönmarkerad linje) är ännu ej grävd sträcka utmed TRVs väg Kättilstorp/Vistorp. Klicka här för större bild.


                                   Område Humla - nu färdiggrävt. Klicka här för större bild.