Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-06-21

Utbyggnadsprojektet - status 2018-06-21

Här kommer så en sista statusuppdatering före Midsommar från vårt utbyggnadsprojekt.Vi har nu kommit så långt att det är dags att bocka av färdiga områden, och våra grävkartor börjar bli så fyllda av vita linjer att de nu inte lägre fyller någon funktion att presentera på sedvanligt sätt. Med andra ord rullar projektet på, i stort sett enligt plan.

Grävningen i områdena  Humla och Trädet beräknas vara helt klar till semesteruppehållet (v 28 -31). För område Åsarp väntas någon del vara kvar att slutföra under v 32.

För område Yllestad/Ormaslätten kvarstår grävning utmed vägen mellan Yllestad och Vistorp (4 km). Enligt preliminär tidplan kommer den att utföras under v 28 (första semesterveckan) då ett grävlag fortfarande är i tjänst. Delvis berör denna grävning de fyra kvarvarande anslutningarna på område Yllestad/Ormaslätten, samt för område Vistorp kvarvarande anslutningar söderut fram till Vistorps kyrka. Därmed ska även område Vistorp vara klart.

Efter semesteruppehåll startar så grävningen i område Fivlered - sista området i projektets etapp 3. Enligt preliminära beräkningar kommer området att ta ca 60 - 70 arbetsdagar i anspråk. Här har det förstås stor betydelse vilka markförhållanden som kommer att visa sig. Risk finns för mycket stenig mark.

Grävning för de förtätningar som förekommer inom förutvarande Fiber Östra Falbygden och Börstig och Brismene Bredband har påbörjats innevarande vecka (v 25) och förväntas vara avslutade v 32

Den senast tillkomna delen i vårt projekt utgörs av Kättilstorps tätort, där nu anslutnings- och markavtal börjar bli färdiga. Formellt beslut om start av det delprojektet fattas efter semestern.

Parallellt med grävning förekommer också blåsning av fibern. För etapp 2 väntas den vara avslutad med utgången av v 32. För etapp 3 är planerad tid för blåsning v 32 - v 44.

Svetsning av fibern är planerad under v 25  - v 47.

STORT TACK TILL ALLA VÅRA DUKTIGA GRÄVLAG OCH DERAS ARBETSLEDARE, SOM HAR SETT TILL ATT PROJEKTET FLYTER PÅ! BRA JOBBAT ALLIHOP!

Trevlig Midsommar önskas hela grävgänget och alla vår medlemmar!