Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-08-20

Utbyggnadsprojektet - status 2018-08-20

Här kommer så första statusuppdateringen för vårt utbyggnadsprojekt efter ett välförtjänt sommar- och semesteruppehåll för våra härliga grävkillar, deras arbetsledare, vår fiberkonsult och, inte minst, alla våra områdesansvariga som ställer upp med ovärderliga insatser. Första byggmötet efter sommaruppehåll hölls i torsdags och den lägesrapport vid då fick från vår entreprenör Schaktteknik beskrivs kort nedan. Som framgått av senaste statusuppdateringen (2018-07-12) börjar område efter område nu i stort sett att bli klart.

Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren - Helt klara områden även vad gäller blåsning/svetsning av fibern.

Yllestad/Ormaslätten - Kvarstår grävning efter del av sträckan av vägen Yllestad - Vistorp, ett antal kvarvarande skåp att sätta upp, liksom tryckningar under vägen vid Lilla Ormaslätten och vid infart St. Ormaslätten. Detta arbete beräknas vara färdigställt v 43. Blåsning har påbörjats för de skåp som har kunnat anmälas klara. Huvuddelen av blåsningen beräknas klar v 38 (21/9).

Vistorp - Plöjning östra delen för vidare anslutning mot Fivlered. Kvarstår även här grävning för den del av vägen Yllestad - Vistorp som ligger på Vistorps område. Blåsning färdig för alla skåp som har kunnat anmälas klara. Huvuddelen av blåsningen beräknas klar v 38 (21/9).

Åsarp - Trädet - Humla - Plöjning av tidigare överhoppade sträckor samt kvarvarande åtgärder i övrigt tas om hand. Arbete har påbörjats att sammankoppla nätet genom start vid noden i Åsarp mot samhället och vidare Trädet - Humla. Därefter sträckning ut mot Vartofta i Åsarp och tryckningar på vägen mot Kättilstorp. Sammankoppling med noden i Vistorp som bl.a. driver Vistorp och Kättilstorp. Beträffande läge för blåsning gäller att huvuddelen av stam- och kundfiber för Åsarp, Trädet, Humla beräknas klart v 38 (21/9).

Förtätningar FÖF/BBB - Klart i Mularp och Hångsdala, vidare Kälvene/Näs och Vartofta-Åsaka. Efter ett planerat avbrott under v 35 beräknas all förtätning (FÖF och BBB) vara avslutad v 38 (21/9).

 

Fivlered - Så är vi då framme vid grävstart för det ursprungliga projektets sista delområde. Härligt! Enligt plan ska två grävlag jobba parallellt, det ena beräknas starta upp i dag (20/8) och det andra grävlaget ansluter v 36. Enligt plan beräknas Fivlered grävfärdigt v 43, blåsning/svetsning färdigt snarast därefter. Fokus i kommande statusuppdateringar kommer sannolikt att ligga på Fivlered tillsammans med Kättilstorps tätort (se nedan).

 

Kättilstorps tätort - På styrelsemöte 2018-08-13 togs det formella beslutet att starta upp fiberprojektet även för Kättilstorps tätort. Vi välkomnar därifrån ca 60 nya medlemmar i vårt fibergäng. Planerad start i Kättilstorp v 43, men detta kan komma att tidigareläggas.

Medlemsantalet i föreningen uppgår nu till 790, inkl. fusionen med förutvarande Börstig och Brismene Bredband, och ytterligare någon förväntas tillkomma innan projektet är slutfört.