Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-09-07

Utbyggnadsprojektet - status 2018-09-06 Fivlered m.m.

Välkomna Fivlered!

Så har då grävningen startat i Fivlered, och det sista delområdet i utbyggnadsprojektets etapp 3 är på G. Grävtiden enligt en preliminär tidplan sträcker sig t.o.m. v 44, och arbetet med blåsning/svetsning av fibern väntas helt genomfört strax därefter. I kartbilden nedan syns med vitmarkerad linje det som är färdiggrävt t.o.m. gårdagen 2018-09-06.


                                                 Område Fivlered - del av          

Klicka här för större karta.

För övriga områden inom projektets etapp 2 och 3 visar en nyligen uppdaterad tidsplan att Vistorp, Åsarp, Humla och Trädet förväntas vara klara vad gäller grävning med utgången av nästa vecka (v 37). För Yllestad är områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren färdiga sedan en tid, och för område Yllestad/Ormaslätten återstår ca 5 dagar som kommer att genomföras v 45. Ett antal tryckningar under vägen mellan Yllestad - Vistorp återstår också.

Förtätningarna i våra båda föreningars (FÖF o BBB) ursprungliga områden genomförs med avslut v 40..

Vid sidan av Fivlered (se ovan) återstår sedan Kättilstorps tätort som enligt plan har beräknad grävstart v 42 och planeras färdigt v 50.