Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-17

Instruktion för montering av kopplingsbox

I takt med att grävningen framskrider blir det dags att montera kopplingsboxarna på fasaderna. Boxarna har redan delats ut i Skörstorp och i vecka 8 kan det komma att bli aktuellt att Schaktteknik kommer och utför inomgårds grävning hos de medlemmar i Skörstorpsdelen som anmält intresse. Innan grävningen är det bra om kopplingsboxen  monteras på fasaden där du som fastighetsägare vill ha den. Instruktionen finns bakom medlemsinloggningen.