Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-02-20

Fiberprojektets absoluta höjdpunkt är nådd!

Igår nådde fiberslangen fram till Mularps kyrka och därefter toppen på Mularpsberget vid Höjentorp. Sune Johansson har skickat in bilder på bedriften. Rättare sagt så går det lättare att plöja nedför bergsidan på det här sättet. Bengt Westergren i Nöttorp assisterar.