Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-09

Årsstämma 9/4 med presentation av KO

Årsstämma i Fiber östra Falbygden ek. för. äger rum 9/4 kl 19.00 i Vartofta samlingslokal. Kallelse kommer att mailas ut till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. 

Det är nu klart att det blir Quadracom som blir vår kommunikationsoperatör i vårt fibernät. Quadracom hade det sammantaget bästa erbjudandet. Åslenätet har idag denna KO och har goda erfarenheter av dem.  

Genom att vi kopplar samman våra två fibernät kommer vi dessutom att kunna göra framtida upphandlingar tillsammans, vilket ger styrka och bättre priser. Något som både vi och Åslemedlemmarna redan vid denna upphandling drog nytta av. Styrelsen för Åslenätet har i veckan dessutom godkänt sammankopplingen av näten.

En utförlig presentation av Quadracom med information om tjänster och erbjudanden kommer att göras på årsstämman, dit representanter för Quadracom har bjudits in.