Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-03-22

Tjälen stoppar upp! Karta 22 mars. 

Grävning och plöjning är helt avstannat under denna veckan, pga av att tjälen har gått djupare efter att snön smälte bort. Dock har arbetslagen fortsatt med tryckning under vägar och uppsättning av kopplingsskåp. Man har även reparerat maskiner. Nedan en karta som ungefärligen visdar läget som det såg ut fram till förra fredagen 15/3.