Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-04-27

Nu är vi igång igen!

Härligt! Nu känns det bra igen. Tjälen har släppt och det går fint att plöja. Det mesta av Kälvene har därför kunnat bli klart i veckan, se nedanstående kartbild.

I och med att kanalisationsstödet nu är klart så har vi fått en liten skylt från Länsstyrelsen att sätta upp. Den är tills vidare uppsatt i Kvättak utanför högkvarteret i Backgården.

Ang sockenkartor så är vi medvetna om att de som är publicerade på hemsidan inte är av senaste uppdatering. Vi håller för närvarande på att uppdatera och publicerar sedan allteftersom. I veckans översiktskarta finns nu Stora Fagerås samt Kyrkeslätt med, men dock inte Lövberga-området som tillkommer framöver. Plöjning blev i det närmaste klar i Kälvene i veckan som gick.EU-skylt är uppsatt utanför Backgården.