Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-05-05

Långt i Näs

Projektet har framskridit bra i veckan. Schakttekniks "plöjboys" tycker det går riktigt fint nu när det inte finns någon tillstymmelse till tjäle. 

Vi har kommit långt i Näs, se bif karta. På kartan har vi dessutom nu markerat de sträckor som finns med tomrör i bl a den gamla banvallen, vilka vi planerar att använda.