Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-06-12

Bråttom med grävning i egen trädgård!

Detta är en kopia av det medlemsbrev med viktig information som mailats ut till alla med e-mail den 12/6!


Medlemsbrev
Datum 2013-06-12
 
Bråttom med grävning i egen trädgård!
 
GRÄV NED SLANG OMGÅENDE!
I den här veckan har Schaktteknik börjat åka runt och blåsa fiber fram till fastigheter. De meddelar att de har kommit till en del fastigheter där slangen i den egna trädgården ännu inte är nedgrävd, vilket ju naturligtvis gör att de inte kan arbeta effektivt. Detta vill vi givetvis undvika eftersom det i slutänden kan påverka när nätet kan sättas i drift samt eventuellt medföra merkostnader.
 
Därför uppmanar vi samtliga medlemmar i Mularp, Skörstorp, Kälvene och Näs att gräva ned sin slang i trädgården omgående! I dessa socknar är det i princip 100% färdiggrävt fram till alla tomtgränser varför dessa medlemmar ju inte har något att vänta på.
 
De medlemmar i Vartofta-Åsaka och Östra Gerum dit grävarbetet ännu inte har nått, har av naturliga skäl inte lika bråttom med detta. Men så snart fiberslangen finns vid tomtgränsen skall man färdigställa och gräva fram till huset.
____________________________________________________________________________________
 
PRIORITERA GRÄVNING FRAMFÖR KOPPLINGSBOX
Prioritera nedgrävningen framför uppsättning av kopplingsboxen. Det är inte helt nödvändigt att kopplingsboxen finns på plats när blåsningen äger rum. ____________________________________________________________________________________
 
FASA SLANGEN INVÄNDIGT VID SKARVNING
I det fall du måste skarva slangen någonstans när du gräver ned den, skall båda slangdelarna fasas av invändigt. Använd t ex en morakniv för att fasa av den invändiga kanten ordentligt – hela vägen runt. Om detta inte görs finns det risk att blåsningen av fibern fastnar vid skarven. ____________________________________________________________________________________
 
OBSERVERA LEDAREN I MARKERINGSBANDET
Någon decimeter ovanför slangen lägger du markeringsbandet som ju skall markera var fibern går vid ev framtida grävningsarbete. I bandet finns en "ledare" som kan spåras så att slangen kan markeras vid markytan innan grävning. Observera att denna ledare skall dras med ända fram till och upp i kopplingsboxen. ____________________________________________________________________________________
 
UPPDATERAD INSTRUKTION FÖR KOPPLINGSBOX
Ytterligare några bra råd har tillkommit i instruktionen för kopplingsboxen. Den nya instruktionen har nr 3 och ersätter nr 2. De förändrade texterna är markerade med rött. Den finns publicerad på medlemsportalen.
____________________________________________________________________________________