Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-06-25

Principskisser för installation i ditt hus

Kvällens stormöte rätade ut många frågetecken för de församlade kring vad man kan och skall tänka på då man bestämmer t ex var centralenheten lämpligen placeras, när trådlösa lösningar passar och till vilka enheter man bör dra kabel.

Inför mötet hade styrelsen engagerat Fredrik Gustafsson som driver Falköpings Elservice (Vartofta). Han förklarade och svarade på alla frågor kring installation, utrustning och ev extra utrustning. Alla hus är unika och kräver unika lösningar, men bedömningen är nog att alla gick hem med en tydligare bild kring sin egen, unika lösning.

Här bifogar vi den presentation som användes under kvällen – en uppsättning principskisser på ett hus, som förhoppningvis även kan förklara en hel del för dig som inte var med.

Principskisser installation  

Under dagen har det också blivit klart att Fredrik och Elservice kommer att vara Quadracoms representant för våra medlemmar. Det innebär att det blir Elservice som kommer och installerar centralenheten hos var och en av oss. Detta passar oss utmärkt eftersom du som medlem därför bara behöver ha EN kontakt för all installation – vare sig det handlar om den som ingår i Quadracoms åtagande eller den som du eventuellt beställer som extra installationshjälp. (OBS – Var och en är givetvis helt fri att anlita vilken elektriker eller teletekniker som helst för extra installationsarbete).  
 
Bläddra igenom presentationen, läs råden och tankarna och fundera sedan på dina egna omständigheter. Om du vill boka Elservice kontaktar du Fredrik enligt nedan:

e-mail: fredrik@falkopingselservice.se
tel: 0515–700 400
mobil: 0739– 30 92 23