Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-06-26

Svar på frågor från stormötet

På tisdagens stormöte ställdes många bra och konkreta frågor. En del kunde vi inte svara direkt på utan har nu kollat upp. Här kommer svaren!

Vilka mått har centralenheten exakt?
300 mm bred, 140 mm hög och 25 mm djup (Produkt-pdf på centralenheten finns nu på medlemsportalen). 

Finns det kortare kabel mellan kopplingsboxen och centralenheten än 10 m?
Ja, Quadracom kommer i alla fall att kunna leverera 5 meters (och 10 meters till dem som behöver). Frågan är förtydligad om det även finns ca 1 meters för er som verkligen kommer att sätta centralenheten direkt på insidan av väggen bakom kopplingsboxen. Återkommer om detta.

När sker porteringen av telefonnummer om jag beställer det?
När du beställer portering anger du datum för när det skall ske. Vänta därför med att beställa just porteringen till dess vi vet exakt datum för driftsättning.

Om du behöver säga upp ditt nuvarande abonnemang tidigare pga längre uppsägningstider, är det smart att se till att det finns en överlappningsperiod som säkerhet eftersom driftsättningsdatumet inte kan anges exakt i nuläget.

När du säger upp ett abonnemang kan det också vara bra att kolla om det går att förlänga det med t ex en månad eller två om det senare visar sig att driftsättningen dröjer. I nuläget jobbar vi enligt tidsplanen med start den 1/9 men som vi signalerade igår finns det omständigheter som gör att detta troligen inte håller. 

Finns det brandvägg i centralenheten?
Ja, Quadracoms centralenhet har en brandvägg, men dock inget viruskydd.