Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-07-20

Karta fram till 19/7 och bildrapport

Det grävs och plöjs trots att det är semestertider. Visserligen har arbetet i södra änden legat nere en vecka nu men nådde riktigt långt under de två första veckorna i juli då man kunde gå ända från Kyrkeslätt förbi Nya Fagerås och ända upp till Ätravik! I norra halvan har många små, korta men besvärliga kompletteringar nu gjorts klara. Här kommer bilder som Rolf Brorsson tagit de senaste tre veckorna samt en uppdaterad karta!Tillbaka i Åsaka by efter utflykten till Åsaka Torp och Stångsberg går vi nu mot Åsakabo.  Över Åsakabäcken.Utmed Åsaka raka förbi Bondegården, där vi hamnade i en stentipp från vägbygget.Efter att ha lagt stock över gamla Ätran kommer vi inte längre då vi inte fått telefonledningar utmärkta.Långa, fina sträckor vid gamla Ätran......men visst finns det lite sten.Efter Fagerås går vi mot Björnsholm, förbi Lillegården (Bredö) till Öja.I Öja är det full fart. Där plöjs det fiberslang!Öja som sagt.Bohman har kommit och frilägger FEABs befintliga slangar som vi skall köpa loss och utnyttja - och drar in dem i våra skåp.