Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-08-07

Hämta utrustning och installera

Ur Medlemsbrev
Datum: 2013-08-06

(Samtliga pdf-filer som nämns nedan finns att ladda ned på medlemsportalen under kategorin "Inför Installation").
 
Tidpunkten för installation av Quadracoms utrustning i ditt hem närmar sig. Innan den 15 augusti vill vi att du hämtar ut utrustningen för din anslutning (platsen anges i medlemsportalen).
 
Installationen av centralenheten i ditt hem ingår i Quadracoms åtagande. Men för att främst spara tid i den ganska omfattande processen, uppmuntrar vi dig att själv utföra denna installation. Det är inte speciellt kompicerat och om du skulle stöta på problem kan du senare begära hjälp. Hur du skall göra steg för steg, beskrivs i en instruktion på medlemsportalen. 
 
Du som vet direkt att du vill ha den installationshjälp som ingår, skall fylla i en blankett och ge till din Quadracom-ansvarige innan 23 augusti. Alla som har valt Trippel-abonnemanget skall dessutom fylla i en blankett om portering av telefonnummer.
 
Allt du behöver veta finns som sagt i pdf-filerna på medlemsportalen.
Klicka på filerna, skriv ut och lusläs. 
 
Lycka till!