Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-08-30

Diverse nytt

Medlemsbrev
Datum: 2013-08-30
 
 
Nya 10-meters på lager
TV-boxen kan hämtas
Porteringarna inlämnade
 
Nu börjar det blir intensivt. Det jobbas på många olika håll för att fibern skall komma igång enligt plan. Det är mycket som skall klaffa med leveranser, svetsningar, inmätningar och installationer. Vi har även en hanterbar leveransförsening på teknikskåpet, som skall stå i Kälvene, men jobbar för fullt för att det inte skall påverka projektet så mycket.
Här kommer lite information för dagen:
 
10-METERS FIBERPATCHKABEL ÅTER PÅ LAGER
Fler än vad vi hade räknat med, ville ha 10-meters fiberpatchkabel (från utsidans kopplingsbox till insidans centralenhet) varför de ganska snart restades. Nu finns de åter på lager. Du som gått hem med centralenhet utan fiberpatchkabeln, kan nu åter avlägga visit på Skyddsprodukter. Först till kvarn!
 
OBS - det är faktiskt fortfarande ett antal medlemmar som inte har hämtat ut sin centralenhet. För din info: centralenheten är en förutsättning för att fiberljuset skall kunna koppla upp din dator och TV. Endera dagen kommer Quadracom till dig (om du anmält dig för detta) för att ordna med dess installation (schema meddelas senare) och då gäller det att du har den hemma!
 
HÄMTA UT TV-BOX
Nu har även TV-boxarna anlänt. Du som har bokat trippel-abonnemanget kan hämta ut ditt exemplar på Skyddsprodukter snarast möjligt.
 
Om du behöver fler TV-boxar, beställer du extra hos TV-leverantören Sappa (tel: 0774–44 47 44). De kostar 1.495 kr per styck och du kan ha upp till fem TV-boxar per fiberanslutning. Inga extra avgifter tas ut för programkorten (på grundabonnemangets 20 kanaler) i de extra TV-boxarna.
 
PORTERINGARNA ÄR INLÄMNADE
Totalt fick vi in drygt 200 anmälningar om porteringar av telefonnummer som Quadracom därmed kommer att sköta kollektivt. En del, men inte alla, är anmälda till era nuvarande operatörer innan månadsskiftet. Inom ca tre veckor bör du ha fått telefondosan med ditt telefonnummer inprogrammerat, tillsänt dig. Antingen kommer den i brevlådan eller så får du hämta ut den hos ditt postombud. Det kollektiva porteringsdatumet är den 1 november. 
 
Om du missat att lämna in blanketten om porteringen är det ingen fara. Du ordnar det enkelt själv genom att anmäla till Riksnet på www.riksnet.se/static/sv/99/.  
 
TIDSPLAN FÖR INKOPPLING  OCH INSTALLATIONSHJÄLP KOMMER SNART
I nästa vecka kommer vi att ha byggmöte med Schaktteknik. Då kommer vi att få en lite klarare bild kring när det blir ljus i fibern i våra olika socknar. Därefter kan vi planera ett schema för Elservice, i vilken ordning de besöker er som anmält att ni vill ha installationshjälp och "Kom-igång-hjälpen".  Om du vill ha installationshjälp men missat att anmäla detta - hör av dig direkt till Quadracom-ansvarige i din socken så att du kommer med i planeringen! 
 
Det var allt för idag.
Skönt att det börjat regna lite!