Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-10-12

Etappvis inkoppling

Medlemsbrev
Datum: 2013-10-12
 
Statusrapport och etappvis inkoppling
 
Vårt fiberprojekt närmar sig sitt slut med stormsteg. När tidpunkten för porteringarna av telefonnumren sattes till den 1/11 hade vi god marginal. Tyvärr drabbades dock Schaktteknik av en del problem under september, bl a en brand i sina lokaler i Tidaholm. Dessutom har de haft stora problem med blåsning av fibern i den grövre 25mm-slangen för stamfibern varför detta har tagit rejält mycket längre tid än beräknat på den norra delen. Därför måste vi nu förbereda oss på en del förseningar. Vissa delar av fibernätet kommer troligtvis inte att vara klart och inkopplat förrän en bit in i november.
 
I torsdags blev dock stamfibern från noden i Kälvene till inkopplingspunkten mot Åslenätet i Falekvarna, till slut färdigblåst. Därmed kan arbetet börja med att först svetsa ihop stamfibern och abonnentfiber i kopplingsskåpen utmed denna sträcka. Parallellt med detta sker installationer i teknikboden i Kälvene. 
 
Ljussättningen av fibernätet kommer därefter att ske etappvis enligt nedanstående karta. En preliminär bedömning i nuläget är att det kommer att vara ljus i fibern på etapp 1 och kanske 2 i slutet av vecka 43. Hur tidsplanen ser ut för följande etapper kan inte sägas exakt i nuläget men vi planerar att kontinuerligt skicka ut meddelanen om detta. Troligtvis kommer resterande etapper dock att kunna kopplas in ganska raskt eftersom det mesta av abonnentfibern är både blåst och svetsad (det återstår ett 70-tal abonnenter i dagsläget). I övrigt återstår några vägstryckningar samt att blåsa stamfiber på södra slingan. Glädjande nog består denna bara av ett par kilometer 25mm slang. Resten är den betydligt mer lättblåsta 16mm-slangen.
 
VAD GÖRA PGA FÖRSENINGEN?
Om du hör till någon av de senare etapperna, bör du förbereda dig på att bli inkopplad efter 1/11. (Vissa porteringar sker dock först den 15/11. Vilka detta är, återkommer vi till senare).
 
De flesta kanske klarar sig med bara mobiltelefon under några dagar, men om du är i absolut behov av fast telefoni, kan det bli aktuellt att senarelägga porteringen. Detta är dock förknippat med en kostnad om ca 500 kr/abonnent, vilket är skälet till att vi inte gjort någonting åt detta hittills. Förslagvis avvaktar vi ett par veckor med att bestämma hur vi hanterar den här frågan så att vi bara agerar för de medlemmar som vi då vet med 100% säkerhet berörs och som är i absolut behov av fast telefon.
 
Så hoppas vi på minimalt med problem och maximalt med flyt och flax de sista veckorna innan allt blir klart!
 
PS - glöm inte invigningen 16/11. Vi återkommer snart med inbjudan och anmälan. DS