Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-10-25

Ytterligare ett tiotal som kan köra igång!

Idag har följande medlemmar blivit inkopplade och kan starta sina anslutningar:

40, 46, 47, 48, 95, 122, 123, 124, 157, 191, 203, 213 

ETT GOTT RÅD
Ett bra råd till alla som strax blir anslutna är att ringa till Sappa (0774–44 47 44) och aktivera TV-abonnemanget redan nu. Om ni gör det innan ni blir inkopplade, innan ni får installationshjälpen – så kommer TVn igång direkt. Annars krävs ett telefonsamtal och lite arbete efter att ni är igång (och det brukar ju vara så att man väldigt gärna vill att allt ska fungera direkt när man väl kommit så här långt!). Ring alltså i förväg till Sappa och aktivera abonnemanget. I nuläget är det inte fel om alla som bor i etapp 1, 2 och 3 ringer och aktiverar eftersom ni inom kort kommer att bli inkopplade.

VAD INGÅR I INSTALLATION OCH KOM-IGÅNG-HJÄLP? 
På förekommen anledning behöver vi återigen definiera vad som ingår i Quadracoms installation (för dig som beställt detta) och vad du som medlem skall vara klar med innan de (Elservice) kommer. De jobbar enligt ett tidspressat schema för att så många som möjligt skall hinnas med inom rimlig tid. Varje extra moment gör att det skapas förseningar förutom att Elservice inte får ersättning från Quadracom för dessa moment.

Innan Elservice installerar skall du ha:
- Borrat hål i ytterväggen vid kopplingsboxen och monterat flexslang 
- Dragit igenom fiberpatchkabeln från utsidan in till centralenheten.
- Ha all utrustning som du hämtat ut tillgänglig.
- Ha tillräckligt med eluttag för centralenhet och telefondosa

Elservice har uppdrag att:
- koppla ihop fibepatchkabeln med den externa fibern i kopplingsboxen.
- skruva upp centralenheten och telefondosan på plats som du anvisar.
- koppla in fiberpatchkabeln i centralenheten.
- koppla in telefondosan om den sitter så nära centralenheten att den bifogade nätverkskabeln räcker.
- starta upp centralenheten
- ge dig kom-igång-hjälp genom ansluta en medhavd dator till internet och köra hemsidan "Bredbandskollen". På så sätt ser du hur du ansluter till Internet samt får ett kvitto på hastigheten.

Telefonen kan inte kontrolleras ännu eftersom telefonnumren ännu ej är porterade. 
Någon kabeldragning utöver detta ingår inte i installationen. Om du behöver ytterligare hjälp kan du anmäla det till Elservice för ett senare besök.

VEM RINGER JAG OM DET UPPKOMMER PROBLEM MED ANSLUTNINGEN?
TV – ring Sappa: 0774–44 47 44
Internet – ring Riksnet: 0770–33 99 33 eller Qmarket: 08–578 804 44  

Lycka till!