Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-10-28

Tolv till idag!

Tolv fibrer har blivit belysta under dagen: 

Viktigt att observera för er som begärt installationshjälp: Elservice jobbar enligt ett pressat tidsschema som förutsätter att du som medlem har fullgjort dina åtaganden innan de kommer på plats. Se fredagens nyhetsartikel för en grundlig genomgång kring vad du skall ha blivit klar med innan installationen. I det fall detta inte är klart kan det bli frågan om att föreningen behöver debitera dig extra kostnad i efterhand. All utrustning och kablar som behövts för dina egna moment har delats ut för många veckor sedan, varför det inte finns något bra skäl till att inte vara klar när installationen genomförs. Du som ligger i senare etapper – ta chansen och gör klart i tid så slipper du bli stressad senare när det börjar bli dags för inkoppling.

Fibern är klar att använda hos följande medlemmar: 25, 29, 37, 38, 45, 49, 96, 125, 151, 158, 179, 210 !
Mycket nöje!