Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-10-30

Tio till i Mularp

Under gårdagen var teknikboden helt ockuperad för svetsning av södergående fiber, varför det inte fanns tillfälle att mäta in någon abonnentfiber samtidigt. 

Samma sak idag men här kommer ändå laddning som kommit igenom under dagen:

39, 41, 42, 43, 94, 162, 169, 170, 172, 181
Varsågoda och kör!

Observera du som går i väntans fibertider - speciellt om du beställt installation och kom-igång-hjälp: du har en checklista att kolla upp som finns på den nyhet som publicerades 25/10. Om du inte läst den, gör det nu och försäkra dig om att du gjort klart allting INNAN Elservice kommer och installerar!