Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 857 anslutningar 2023,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-11-05

6st i Kälvene

Dagens inkopplade är:
69, 73, 74, 75, 77, 177

Därmed är etapp 1,2 och 3 klara – samtliga medlemmar på den norra slingan från noden i Kälvene förutom tillkommande området Östra Gerum samt två abonnenter längst upp i Mularp där det återstår markarbeten.

Det som följer nu är arbete med etapp 4 och 5 där femman kommer att kopplas in innan fyran.