Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-11-07

Officiell invigning
14 nov kl 16.00

På torsdag den 14 november 2013 kl. 16.00 inviger vi officiellt vårt fibernät. Invigare är EU-parlamentarier Kent Johansson.

Tillställningen äger rum vid teknikboden i Kälvene. Vi vill bjuda in alla
 leverantörer och myndighetskontakter liksom de i vår egna förening som arbetat extra mycket i projektet såsom sockenansvariga, Quadracomansvariga, installationsansvariga m fl. Naturligtvis välkomnar vi även media att närvara vid detta högtidliga tillfälle.

Läs mer om programmet i nedanstående bild.

OBS – denna invigning skall inte blandas ihop med den festliga invigningen som ordnas för samtliga medlemmar och deras familjer lördagen den 16 november. Samtliga medlemmar har fått inbjudan till denna i sina brevlådor. För mer information, se "nyhet" den 20/10.