Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter kraftig utbyggnad och förtätning, 858 anslutningar 2024,
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Tidaholms, Ulrice­hamns och
Mullsjö kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2013-11-12

Hela etapp 5 inkopplad och klar

Idag har följande medlemmar blivit inkopplade:
26, 58, 80, 82, 140, 149, 155, 212
Därmed är etapp 5 helt klar.

Tiden går och det kommer nu en hel del frågor från er medlemmar kring när resterande områden blir inkopplade. Det är givetvis frustrerande för styrelsen och projektgruppen att vi inte kan ge några exakta besked. Men verkligheten är tyvärr sådan, trots att vi försöker ha två avstämningsmöten per vecka för uppföljning och styrning av projektet. 

Vi har erbjudit alla som vill, att vidarekoppla den fasta telefonin till mobilnummer. Om fler önskar sig detta kan man höra av sig så ordnar vi det. Den som är absolut beroende av att Internet-anslutningen inte bryts, råder vi till att förlänga sitt abonnemang med nuvarande operatör några veckor.

Vi lovar att publicera information kring projektets status så ofta det finns anledning. Kolla hemsidan dagligen så håller vi tummarna.